Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

16.10.13

Φρούδες ελπίδες


Ο εντυπωσιακός αριθμός των 160.000 αιτήσεων για 10.000 επιδοτούμενες θέσεις σε Δήμους και Περιφέρεις καταγράφηκε από τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις του προγράμματος, πεντάμηνης διάρκειας, απευθύνονταν σε οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο κι αφορούσαν τους ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αμοιβές 490 euro καθαρά για αιτούντες άνω των 25 ετών και 427 euro για τους μικρότερους ηλικιακά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας ο αριθμός των οικογενειών στις οποίες όλες τα μέλη είναι άνεργα πλησιάζει τις 400.000.

unemployment

Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα προκηρυχθούν 40.000 θέσεις εργασίας που θα αφορούν ανέργους δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.