Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

6.9.13

Ο ΣΕΒ τοποθετείται για τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και το ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας


93576Η χώρα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή.  Μέσα στο 2014 θα κριθεί αν θα παραμείνουμε παγιδευμένοι στον φαύλο κύκλο μιας ύφεσης που ούτε η κοινωνία ούτε η οικονομία μας αντέχουν πια, ή αν θα δούμε μία έστω δειλή αντιστροφή της κρίσης.

Η επικοινωνιακή επικέντρωση στον στόχο της επίτευξης πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι σε μεγάλο βαθμό αποπροσανατολιστική.  Διευκολύνει ασφαλώς τους εταίρους μας, ιδιαίτερα τη Γερμανία, ώστε να αναγνωρίσουν τις αντικειμενικές ανάγκες της προσπάθειας που καταβάλλει η Ελλάδα και να συνεχίσουν να τη στηρίζουν.  Αλλά, ένα λογιστικό πρωτογενές πλεόνασμα έχει κυρίως συμβολική σημασία.  Δεν προσελκύει ξένες επενδύσεις.  Δεν αποτελεί κίνητρο για τους εγχώριους επενδυτές.  Δεν ενθαρρύνει την κατανάλωση.  Δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας.  Δεν φέρνει την ανάπτυξη.