Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

15.9.13

«Πλεόνασμα» 479 ανέργων κάθε μέρα!


ανεργίατου Νίκου Μπογιόπουλου

Μιλούν για πρωτογενές πλεόνασμα! Πανηγυρίζουν! Φτιάχνουν... κλίμα! Αλλά τα πλεονάσματά τους, όπως και τα ελλείμματά τους, είναι συνώνυμα των κοινωνικών ερειπίων. Της απελπισίας. Είναι συνώνυμα της φτώχειας και της δυστυχίας.

Τα πλεονάσματά τους έχουν τόση σχέση με τη βελτίωση της ζωής του λαού, όση σχέση έχουν τα θρασύτατα ψεύδη τους συγκρινόμενα με την αλήθεια της κόλασης που βιώνει στην πραγματική, στην καθημερινή του ζωή, ο ελληνικός λαός.

«Καταγράφεται μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Είναι μια ένδειξη ισχυρή που μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες, ώστε να αρχίσει να αντιστρέφεται σε σταδιακή μείωση της ανεργίας».