Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

31.10.12

Μύθοι κι αλήθειες για τα ελληνικά προϊόντα


barcodeΣτο διαδίκτυο σε έγκριτα sites κι όχι μόνο παρατηρούνται φιλότιμες προσπάθειες για τη στήριξη και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, των ελληνικών εταιρειών και γενικότερα της χειμαζόμενης ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, κυκλοφορούν αναλυτικοί κατάλογοι κατονομάζοντας ποια προϊόντα είναι ελληνικά και ποια ξενικά. Δυστυχώς, παρατηρείται ελλιπής πληροφόρηση, καθώς καθορίζουν το ελληνικό προϊόν από την ύπαρξη του barcode 520 ή 521 ή τη σύσταση των κεφαλαίων μια εταιρείας ελληνικών ή ξενικών συμφερόντων. Θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα προς ανάλυση.