Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

12.1.13

Ποιος παρατηρεί το παρατηρητήριο τιμών;


e-pricesΤο  Παρατηρητήριο Τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ  λειτουργεί στην ιστοσελίδα  www.e-prices.gr και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και σύγκρισης των τιμών πώλησης, για πάνω από 1.500 προϊόντα σε 1.200 σημεία πώλησης, σε 13 Περιφέρειες, σε 1-4 πόλεις ανά Περιφέρεια. Το νέο αυτό εργαλείο αποτελεί έναν μοναδικό, αυτοματοποιημένο μηχανισμό συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης τιμών διαφόρων προϊόντων από ολόκληρη την Ελλάδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε ενημερώνονται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση (ανάλογα με το προϊόν) για τις τιμές των προϊόντων που διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ και τα αναρτούν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-prices.gr Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το ποιο κατάστημα τροφίμων στην περιοχή τους διαθέτει τις καλύτερες τιμές καθώς και την χρονική εξέλιξή τους ανάλογα με την λίστα των ειδών που τους ενδιαφέρει σε ένα ή περισσότερα σημεία πώλησης.  Η αναζήτηση της τιμής ενός προϊόντος πραγματοποιείται βάσει της κατηγορίας που ανήκει το προϊόν ή επιλέγεται απευθείας, βάσει της επωνυμίας του, με ένα φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό εύρεσης, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.