Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

15.3.13

Κλάρκ: “Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές, ένας πολιτικός την επόμενη γενιά”


δακρυ παιδιΥπέπεσε στην προσοχή μου η μηναία ανάλυση εξόδων ενός πτυχιούχου νέου της γενιάς των 500 euro. Από τη γενιά των 700 euro μεταπηδήσαμε στη γενιά των 500 euro. Σαφώς τα χρήματα δεν έφθαναν για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών του νέου, χρειαζόταν να δανειστεί προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Καρδιοχειρουργός των 950 euro σε δημόσιο νοσοκομείο αναζητά εργασία σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα που θα του παρέχονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αλλά και η περαιτέρω εξέλιξη του στον ιατρικό κλάδο. Μέχρι στιγμής έχουν μεταναστεύσει 6.000 γιατροί στην Γερμανία. Νέοι με πτυχία και μεταπτυχιακά, επιστήμονες από διάφορους κλάδους αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στο εξωτερικό.