Sophia vs Sophia

Sophia vs Sophia

26.4.13

Ζητείται εργοδότης


employerΖητείται εργοδότης με προϋπηρεσία. Απαραίτητες προϋποθέσεις:
  • παρέχει ωτασπίδες στο προσωπικό όταν εξασκεί εντόνως τα γαλλικά του σε συναδέλφους
  • τηρεί αυστηρά την ψυχοθεραπευτική του αγωγή για την αντιμετώπιση της υστερίας του
  • δεν χρησιμοποιεί το προσωπικό του σε τυχόν χρηματισμούς  δημοσίων υπαλλήλων 
  • δεν εξαναγκάζει τον υπάλληλο να εργάζεται παράλληλα και στην offshore εταιρεία του
  • τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής στο εργασιακό χώρο με τις απαραίτητες απολυμάνσεις κι απεντομώσεις
  • τηρεί πιστά την εργασιακή συμφωνία και δεν εξαναγκάζει τον υπάλληλο σε τυχόν χειρωνακτική εργασία